Vrácení / výměna / reklamace zboží

Vrácení/výměnu/reklamaci zboží můžete realizovat jako doposud. Stručný návod najdete níže . Pokud nechcete nebo nemůžete vycházet z domu, využijte služeb specializovaných společností, které vám umožní objednat si přepravu balíku z pohodlí domova a taktéž si pro balík přijedou přímo k vám. Namátkou: https://www.balik123.cz/ , https://www.zaslat.cz/

Pro zvýšení vaší bezpečnosti a bezpečnosti zaměstnanců kurýrních společností doporučujeme používat výhradně platbu předem (kartou, on-line nebo klasickým převodem).

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na náš zákaznický servis.

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

VÝMĚNA


Objednali jste si produkt, který Vám nevyhovuje? Zvolili jste nesprávnou velikost? Na e50style.cz bez problému vyměníte zakoupenou obuv, oblečení či doplňky na jinou velikost v rámci stejného modelu. Výměnu na zcela jiné zboží (boty na zimní bundu, dětskou obuv na dámské plavky) bohužel neumíme. Nezoufejte, nechtěné zboží nám můžete vrátit, my Vám posléze vrátíme peníze. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem výměny je mimo jiné špatně zvolená velikost, doporučujeme Vám se před nákupem seznámit s informacemi ve velikostních tabulkách a průvodci nákupem: Tabulky velikostí , Jak změřit délku chodidla ? Najdete tam informace o velikostech obuvi a rozměrech oděvů.

Jak postupovat v případě výměny:

 1. Vyplňte formulář výměny/vrácení, který jste od nás obdrželi e-mailem v potvrzení objednávky.
  Formulář výměny/vrácení najdete také ZDE .
 2. Zjistěte, zda Vámi požadovaná velikost je dostupná na stránkách e50style.cz.
 3. Produkt(y) spolu s přiloženým dokumentem odešlete na níže uvedenou adresu (ve lhůtě do 30 dnů od data převzetí zásilky).
 4. Vaš požadavek zpracujeme do 14 dnů od obdržení Vaší zásilky.

Pamatujte!

 • Náklady za odeslání zboží na výměnu hradí zákazník.

 • Vracené zboží musí být v původním stavu (bez známek použití a / nebo poškození).

 • Výměna zboží se technicky skládá ze dvou transakcí: odstoupení od kupní smlouvy (produktu, který chcete výměnit) a následného uzavření nové kupní smlouvy (k novému produktu). Pro Vás se nic nemění. Hradíte pouze zásilku od Vás k nám.

 • Pokud chcete produkt vyměnit za jinou velikost stejného modelu, může se stát, že vybraná velikost již u nás nebude k dispozici. Váš požadavek tak nebudeme moci zpracovat. V tomto případě se aplikuje pouze odstoupení od smlouvy a my Vám vrátíme peníze na účet uvedený v přiloženém formuláři.

 • Pokud ve formuláři výměny / vrácení neuvedete, pro kterou možnost jste se rozhodli (odstoupení od smlouvy, výměna zboží na jinou velikost nebo neuvedete velikost, na kterou chcete zboží vyměnit), označíme Vaší výměnu jako odstoupení od smlouvy a vrátíme Vám peníze na účet uvedený v přiloženém formuláři.

Adresa pro zaslání zboží na výměnu:

Obchod e50style.cz
Sklad OlzaLogistic
ul. Karvinská 1897
737 01 Český Těšín
(s poznámkou „Výměna”)

VRÁCENÍ A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní ode dne převzetí zboží.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným Prodejci na korespondenční adresu:

  Obchod e50style.cz
  Sklad OlzaLogistic
  ul. Karvinská 1897
  737 01 Český Těšín

  nebo na emailové adrese:

  obchod@e50style.cz
  s doporučenou poznámkou v předmětu „Odstoupení od smlouvy“)

 3. Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, která je Přílohou č. 1. Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případě odstoupení Spotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení od smlouvy.
 4. Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné prohlášení dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.
 6. Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.
 7. Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt stejným způsobem, jakého bylo použito při úhradě Produktu, nevyjádří-li Spotřebitel souhlas s jiným řešením. Spotřebitel může uvést číslo bankovního účtu, na které Prodejce vrátí finanční prostředky. Spotřebitel nenese žádné další náklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal.
 8. Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmí být poničen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácený Produkt před uplynutím 30 denní lhůty na adresu:

  Obchod e50style.cz
  Sklad OlzaLogistic
  ul. Karvinská 1897
  737 01 Český Těšín
  (s doporučenou poznámkou „Odstoupení od smlouvy“)

 9. Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktu v případě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i v případě, kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku.
 10. Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 11. Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, že Produkt, na něž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí být poničen či opotřebován. Zákazník je v takovém případě povinen zacházet s Produktem pouze v takovém rozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně 50STYLE (např. Zákazník je oprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle odst. 1.
 12. Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení odst. 2. až 5 a 7 až 10. Zákazník a Prodejce jsou si povinni navzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání Produktu Prodejci v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy, za podmínek uvedených v odst. 11, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do 14 dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku.Bližší informace naleznete ve OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU e50style.cz. .

REKLAMACE PRODUKTŮ KOUPENÝCH V ESHOPU E50STYLE.CZ


 1. Není-li Produkt při převzetí Zákazníkem ve shodě s Kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u Produktu vada, může Zákazník uplatnit u Prodejce své právo z odpovědnosti za vady Produktu. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti Produktu, která vznikla v době 24 měsíců od převzetí Produktu v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
 2. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je Produkt řádně vyčištěný, vysušený a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 3. Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. To znamená, že kromě vytknutí vad doloží i místo, cenu Produktu a dobu zakoupení Produktu prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 4. Lhůta pro uplatnění práva z vad činí 24 měsíců ode dne převzetí Produktu. Reklamaci by měl Zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud jde o vady, které se na věci vyskytnou v době do šesti měsíců od převzetí Produktu Zákazníkem, a současně nejde o vady spočívající v opotřebení Produktu jeho obvyklým užíváním, má se za to, že tyto vady existovaly na Produktu již při převzetí a reklamace bude přijata bez dalšího. V případě vad, které se vyskytnou na Produktu později, bude zapotřebí k rozhodnutí o reklamaci prokázání existence vytýkaných vad ze strany Zákazníka již při předání Produktu. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti Produktu, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může Produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
 5. V případě, že Produkt při jeho převzetí Zákazníkem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodejce bezplatně uvedl Produkt do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Produktu, nebo je-li výměna Produktu vzhledem k povaze vytýkané vady nepřiměřeným řešením, její opravou nebo výměnou vadné části Produktu. Není-li takový postup možný, nebo je-li řádné užívání Produktu ohroženo v důsledku více vyskytnutých vad nebo jejich opakovaného výskytu, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodejce nesjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí v případě, pokud Zákazník před převzetím Produktu o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
 6. Prodejce je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační list) o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dále je Prodejce povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním v přiměřené době neutrpí vzhled, funkce a kvalita Produktu, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší Prodejci.
 8. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, jejichž výskyt lze považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodejce, a které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby Produkt mohl být řádně užíván.
 9. Produkt, který má vady (vadný nový Produkt nebo Produkt použitý), jež nebrání tomu, aby mohlo být Produktu užíváno k určenému účelu, musí být prodáván jen za nižší cenu. Zákazníka je nutné upozornit, že Produkt má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých Produktů, pro které byla sjednaná nižší cena, Prodejce neodpovídá. Vyskytne-li se u Produktu prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má Zákazník právo Produkt reklamovat, přičemž pokud je ze strany Prodejce nemožné tento vadný nebo použitý Produkt vyměnit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ze zákona v případě použitého Produktu Prodejce ručí za vady Produktu pouze ve lhůtě poloviční, než je zákonná lhůta u nového Produktu. Byla-li cena Produktu snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného Produktu, odpovídá Prodejce za vady takto prodaného Produktu v plném rozsahu.
 10. Postupu dle tohoto článku se při reklamaci mohou dovolávat pouze Spotřebitelé.

Krátký návod, jak můžete podávat reklamaci zboží:

 • Vyplňte reklamační formulář ( stáhnout dokument k vytištění/formát PDF ).

 • Odeslat reklamovaný produkt společně s formulářem na níže uvedenou adresu.

 • Všechny reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.

 • V případě odůvodněné reklamace poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno na jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. z důvodu vyčerpání zásob), obchod vrátí Zákazníkovi ekvivalent ceny produktu nebo nabídne jiné zboží dostupné v obchodě.

Pamatujte:

1. Eshop nepřijímá zásilky odesílané na dobírku.

Dodací adresa pro reklamaci zboží:
Obchod e50style.cz
Sklad OlzaLogistic
ul. Karvinská 1897
737 01 Český Těšín
(s doporučenou poznámkou – „reklamace zboží“)
Bližší informace naleznete ve OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH INTERNETOVÉHO OBCHODU 50 STYLE

Na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma umožňující řešení mimosoudních sporů mezi spotřebitelem a obchodníkem on-line (tzv. platforma ODR). Na těchto internetových stránkách se může spotřebitel seznámit s všeobecnými informacemi ohledně způsobů řešení sporů vzniklých uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu bez účasti soudu (např. medializací nebo rozhodčím řízením). Prostřednictvím platformy se můžete rovněž se svou stížností obrátit na subjekty, které se zabývají alternativním řešením sporů a přiložit odpovídající dokumenty.

MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o. nemá v případě sporu povinnost ani záměr se účastnit rozhodčího řízení.

Zpět do obchodu